IMG_6366 IMG_6371 IMG_6376به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت در روز پنجشنبه  ۱۹/۴/۹۳ آقای حسینی بخشدار صفادشت از پروژه های در حال اجرا توسط دهیاریهای علی بیات ،مهردشت ،امیرآباد توانبخشی و دهک بازدید بعمل آورده و مقرر گردید هر یک از دهیاریها ضمن اجرای دقیق پروژه ها هماهنگی لازم را جهت نظارت فنی کارشناسان دفتر فنی فرمانداری ملارداز پروژه های مذکور بعمل آورند.