115

در سومین روز از هفته دولت (۴/۶/۹۳) اسناد روستایی روستای ارسطو طی مراسمی با حضور جناب آقای کرمی فرماندار محترم شهرستان ملارد ،جناب آقای خانی مدیر کل بنیاد مسکن استان تهران و مسئولبین دستگاههای اجرایی به صاحبانشان تحویل گردید.