11به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت روز چهارشنبه مورخه ۲/۷/۹۳ یقین لو معاونت بخشداری صفادشت به همراه کارشناسان بخشداری از مرکز بهداشتی – درمانی امیر آباد توانبخشی بازدید و از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات این مرکز قرار گرفت.
در این بازدید سرکار خانم عبادی کارشناس مامایی این مرکز در غیاب مسئول مرکز توضیحات مبسوطی پیرامون مسائل مرتبط ارائه کردند که حکایت از حجم کاری بالای مرکز بهداشتی – درمانی امیر آباد توانبخشی داشت.