IMG_0780به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت روز پنج شنبه مورخ ۳/۷/۹۳ یقین لو معاونت بخشداری صفادشت بنا بر دعوت شورای اسلامی بخش صفادشت در جلسه این شورا که با حضور اعضای شورای اسلامی بخش و مدیرعامل سازمان پسماند ملارد – صفادشت برگزار شده بود شرکت نمود. در این جلسه آقای قنبرعلی صفری رئیس شورای اسلامی بخش صفادشت پیرامون عدم تحقق وعده های داده شده طی یک دهه گذشته پیرامون سایت زباله دهستان اختر آباد سخن گفت و پس از اظهار نظر سایر اعضای شورای اسلامی بخش صفادشت ، آقای جهانشاهی مدیر عامل سازمان پسماند ملارد – صفادشت توضیحاتی ارائه نمود که در نهایت مقرر شد شورای اسلامی بخش صفادشت بر اساس وظایف قانونی بویژه بند ۱ و۲ قانون شوراهای اسلامی کشور نسبت به پیگیری موضوع اقدام نمایند.