IMG_0770به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت منصوری دارا مدیر برق شهرستان ملارد که اخیراً به این پست منصوب شده اند در بخشداری صفادشت حاضر و ضمن آشنایی با دهیاران بخش ، در جریان مسائل مرتبط با حوزه کاری خود در روستاهای بخش صفادشت قرار گرفت در ابتدای این جلسه صمد حسینی بخشدار صفادشت ضمن خیر مقدم گویی به آقای منصوری دارا و آرزوی موفقیت برای ایشان از زحمات مدیر قبلی برق شهرستان ملارد نیز تقدیر و تشکر بعمل آورد.