به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت روز یکشنبه مورخه ۱۲/۷/۹۳ در اجرای ماده ۱۱ و ۲۳ آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار ، دفتر صورتجلسات شوراهای اسلامی روستا توسط بخشداری صفادشت تهیه و به نوبت با برگزاری جلسات توجیهی در حضور دهیار روستا تحویل هیئت رئیسه شوراهای اسلامی روستاهای بخش صفادشت گردید.IMG_1116