IMG_1746به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت روز شنبه مورخه ۳/۸/۹۳ اعضای شورای اسلامی روستای امیرآبادتوانبخشی در دفتر معاونت بخشداری صفادشت حاضر و ضمن گفتگو با امیریقین لو معاونت بخشداری ، برخی از مسائل و مشکلات موجود در روستای امیرآبادتوانبخشی را طرح و خواستار توجه ویژه بخشداری و سایر ادارات و دوایر دولتی بویژه شهرداری صفادشت به این روستا شدند.