IMG_2013به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت روز یکشنبه مورخه ۱۱/۸/۹۳ ساعت ۸ صبح اولین جلسه پرسنلی بخشداری صفادشت با تلاوت آیاتی چند از کلام ا.. مجید و سخنان آقای ناصر انصاری بخشدار صفادشت آغاز و هر یک از پرسنل ضمن معرفی خود در حوزه کاری مطالبی را عنوان نمودند. در این جلسه انتظارات آقای ناصر انصاری بخشدار صفادشت از هر یک از کارشناسان و پرسنل بخشداری ابلاغ گردید.