IMG_1961به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت جلسه ای با حضور مسئولین محلی و نماینده امورآب جنوب غرب استان تهران با مدیریت بخشداری صفادشت در محل بخشداری به منظور برنامه ریزی جهت حفاظت از حرائم قنوات بخش صفادشت برگزار گردید.
شناسایی قنوات دائر و بائر، مسیر و حرائم آنها و راه کارهای حفظ این قنوات مسیر و حرائم از موضوعات محوری این جلسه بود.