IMG_2383به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت  در مورخ  ۱۸/۹/۹۳ جلسه ای با حضور شهردار و رئیس شورای شهر صفادشت  و تعدادی از معتمدین روستا ی امیرآباد توانبخشی درباره بررسی مسائل و مشکلات موجود  در محل بخشداری صفادشت برگزار گردید که در این جلسه آقای انصاری بخشدار صفادشت در راستای حل مشکلات روستای مذکور و برنامه های بخشداری سخنان مبسوطی بیان نمودند.