IMG_8083به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت روز جمعه مورخه ۲۱/۹/۹۳ اولین کارگاه آموزشی روسای شوراهای اسلامی روستاهای دارای سازمان دهیاری با هدف آموزش کارگاهی تنظیم صورتجلسات و رعایت مواد قانونی مربوطه با حضور مسئول امور شهری روستایی بخشداری صفادشت، دهیاران و روسای شوراهای اسلامی و مسئول دبیرخانه بخشداری با تدریس آقای شاهبیگی مشاور حقوقی بخشداری صفادشت برگزار گردید.