IMG_3405به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت روز سه شنبه مورخه ۲۸/۱۱/۹۳ جلسه ای به منظور بررسی مسائل و مشکلات آب شرب در سطح روستاهای بخش صفادشت با حضور دهیاران، شوراهاو رئیس آبفای روستایی شهرستان ملارد در محل بخشداری تشکیل گردید.
در این جلسه آقای انصاری بخشدار صفادشت در خصوص وضعیت آبرسانی در سطح بخش و ضرورت صرفه جویی در مصرف آب بیاناتی ایراد نموده و تصمیماتی در این مورد اتخاذ گردید.