IMG_8556 IMG_8558 IMG_8564به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت حسن اردوخانی مسئول امور شهری و روستایی بخشداری صفادشت به همراه کارشناسان امور آبفار شهرستان ملارد و اداره گاز صفادشت از نحوه ارائه خدمات این ادارات به ساختمانهای جدیدالاحداث روستایی بازدید و از نزدیک در جریان مراحل اشتراک پذیری ادارات آبفار و گاز قرار گرفت.