IMG_8819به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت روز سه شنبه ۲۵ فروردین ۹۴ جلسه ای با حضور خیر روستای یوسف آباد قوام جناب آقای علاقبند ، رئیس شبکه بهداشت شهرستان جناب آقای دکتر عسگری، شورا و دهیاری روستای یوسف آباد در خصوص نحوه استفاده از ساختمان جدید الاحداث خانه بهداشت برگزار شد که تصمیمات لازم اتخاذ گردید.