IMG_5668 (Copy)به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت روز دوشنبه مورخ ۱۹/۵/۹۴ جلسه ای به منظور تغییر در نحوه تدفین اموات در جوار مطهر امام زاده بی بی سکینه (س) با حضور مسئولین مربوطه و به ریاست آقای انصاری در محل بخشداری صفادشت تشکیل و مقرر گردید شهرداری صفادشت راهکارهای مناسب را در این خصوص ارائه نماید.