بخشداری صفادشت : فرماندار ملارد گفت :  یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اولویت‌دار توسعه مراکز درمانی و بهداشتی در این شهرستان است.

وی با اشاره به این‌که شهرستان ملارد هم‌اکنون از لحاظ مراکز درمانی،‌ بیمارستان و مراکز بهداشتی با کمبود مواجه است، افزود: مسئولان باید تدابیر اساسی را برای توسعه این مراکز در این شهرستان داشته باشند و با نگاه ویژه‌تری به این مقوله نگاه کنند.

کرمی با بیان این‌که توسعه این‌ مراکز با سلامتی مردم رابطه مستقیم دارد، خاطرنشان کرد: گسترش مکان‌های درمانی یکی از مهم‌ترین مطالبات مردمی است که باید تامین شود.

فرماندار شهرستان ملارد با تأکید بر این‌که مردم در این شهرستان مجبورند در برخی از موارد برای درمان به تهران و شهرهای هم جوار مراجعه کنند، اضافه کرد: در این راستا مردم علاوه بر هزینه‌های درمان باید هزینه‌های تردد را نیز متحمل شوند.

کرمی ادامه داد: تأمین نیازهای مردم در بخش درمان و به ویژه بخش‌های تخصصی یکی از مهم‌ترین احتیاجات این شهرستان است که باید برطرف شود.

به گفته فرماندار شهرستان ملارد، هم‌اکنون ۱۸ خانه بهداشتی در این شهرستان فعال است.

فرماندار ملارد