به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت مورخ ۱۳۹۵/۳/۳ جلسه در خصوص رفع مشکلات مسکن مهر تعاونی کارکنان دولت با حضور بخشدار محترم صفادشت ریس امور مالیاتی بنیاد مسکن اداره کار ورفاه واعضای هیت مدیره تعاونی برگزار گردید.