جلسه هیت امناه بی بی سکینه (ص) مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۶ راس ساعت ۸/۳۰ در محل امامزاده بی بی سکینه برگزار و اقای انصاری بخشدار صفادشت بعنوان ریس هیت امناه بی بی سکینه اقای دکتر خدایار عضو شورای شهر صفادشت به عنوان نایب ریس و حاج صفت بیات بعنوان مسول مالی واقای حجته السلام سلیمی بعنوان دبیر هیت امناه بی بی سکینه انتخاب گردیدند.