به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت جلسه ای در خصوص نحوه  خدمات رسانی به روستا های دهستان اختر اباد راس ساعت ۹ صبح به ریاست بخشدار محترم صفادشت  سپاه ملارد برق ملارد آ موزش وپرورش ملارد آ بفای روستای ملارد  شورای بخش صفادشت بر گزار گردید .