به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ روز پنجشنبه ساعت ۱۶/۳۰ دیار مردمی در روستای مهردشت به ریاست فرماندار شهرستان ملارد وامام جمعه محترم صفادشت حاج اقا حسینی وبخشدار محترم صفادشت حاج اقا انصاری و معاونین محترم فرمانداری وشورای بخش صفادشت وکلیه ادارات شهرستان ملارد وصفادشت برگزار گردید