به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت جلسه پرسنلی به ریاست بخشدار محترم صفادشت اقای انصاری معاون محترم بخشداری اقای مرادی وپرسنل محترم بخشداری برگزار گردید وهمکاران محترم مشکلات خود را عنوان نمودند وراس ساعت ۹/۴۵ دقیقه به پایان رسیدimg_1072