به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت جشن انقلاب راس ساعت ۱۴/۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ در فرهنگسرای بعثت با حضور امام جمعه صفادشت بخشدار محترم صفادشت اقای انصاری اقای مرادی معاون بخشدار صفادشت وریس بازرسی فرمانداری ریس شورای شهر اعضای محترم شورای شهر شهردار محترم شوراهای بخش صفادشت دهیاران محترم بخش صفادشت وکلیه مدعوین برگزار گردیید.IMG_1406