به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ روز جمعه ساعت ۱۰ صبح راهپیمایی عظیم ۲۲بهمن با حضور امام جمعه محترم بخش صفادشت و بخشدار محترم صفادشت اقای انصاری ومعاون بخشداری اقای مرادی وریس بازرس فرمانداری محترم شهرستان ملارد دهیاران شورای بخش صفادشت  شوراهای محترم بخش  شورای شهر شهردار محترم  کلیه ارگانهای دولتی وانتظامی سپاه محترم بسیج دانشگاه ها ومردم شهید پرور بخش صفادشت برگزار گردیید. IMG_1568