به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۸ تقدیر وتشکر از خانم علاقبند بانوی خیر در دبستان علاقبند با حضور بخشدار محترم اقای انصاری  شهردار محترم ریس اموزش وپرورش دهیار محترم  شورای محترم روستای یوسف اباد قوام روحاینون محترم حاج اقا الله دادی  ومردم شهید پرور یوسف اباد قوام وخانواده محترم علاقبند برگزار گردیید.IMG_1761[1]