به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ راس ساعت ۱۰صبح جلسه ای با حضور بخشدار محترم صفادشت اقای انصاری بررسی ومشکلات روستای چاقو وبا حضور شورای بخش ودهیار محترم روستای چاقو وشورای روستای محترم برگزار گردیید.IMG_2134[1]