به گزارش بخشداری صفادشت ر انتخابات اعضای شورای بخش صفادشت با حضور بخشدار صفادشت در سالن شورای شهر صفادشت برگزار شد.
طبق نتایج شمرده شده

۱-آقامعلی سلطانی

۲-قنبرعلی صفری

۳-علیرضاوکیلی

۴-قربانعلی صدیق

۵-اکبرحضرتی

با کسب اکثریت آرا به عنوان اعضای شورای بخش صفادشت معرفی شدند.

IMG02021025