IMG_4227 IMG_4228بر اساس گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت :روز یکشنبه مورخ ۹۶/۷/۱۶ جلسه ای به ریاست جناب آقای مرادی معاون بخشدار محترم با دیگر رؤسای ادارات در مورد گاز مجتمع پارسیان وپاسارگاد در سالن جلسات بخشداری بر گزار شد :در این جلسه آقای مرادی طی سخنانی در این رابطه مصوباتی صورت گرفت .از جمله مقرر گردید حد اکثر سه روز آینده نماینده شرکت شالوده مثلث با هماهنگی اداره گاز صفادشت به اداره گاز استان تهران برای واگذاری ایستگاه گاز مجتمع مراجعه نمایند :