IMG_4433 IMG_4489براساس گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت : روز دوشنبه ۹۶/۸/۱۵ بازدید کار گروهی از نمایندگان ادارات سطح شهرستان وبخش با محوریت بخشداری صفادشت از روستاهای آق قویی و داق قویی بخش اخترآباد به منظور بررسی مشکلات و مسائل پیرامون روستاهای مذکور انجام شد . ودر ادامه جناب آقای مرادی ازمخزن آب شرب روستای گوی بلاغ و دبستان مختلط شهید مدنی گوی بلاغ بازدید به عمل آوردند :