به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت به جهت بررسی مشکلات آب شرب روستاههای صفادشت  جلسه ای  در دفتر بخشدار صفادشت برگزارگردید.در این جلسه که شهردار صفادشت،رئیس شورای بخش صفادشت و رئیس آبفار شهرستان ملارد حضور داشتند مقرر شد آب روستاههای امیر آبادو مهردشت به هم متصل وطی مراحل قانونی جهت اخذ مجوز حفر چاه در امیر آباد توانبخشی توسط آبفاراقدام شودو جبران کمبود آب این روستاهها ازچاه (ایران ناژو) پس از احیا به شبکه روستایی متصل شود.

IMG_4111 IMG_4112 IMG_4113 IMG_4114