IMG_4921 IMG_4926بر اساس گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت :روز دوشنبه ۹۶/۹/۱۳ جلسه شورای ورزشی بخش به ریاست آقای ناصر انصاری بخشدار محترم و اعضای محترم شورای ورزشی در سالن جلسات بخشداری تشکیل گردید در این جلسه آقای انصاری در خصوص توسعه ورزش در روستاها و شهر صفادشت و همچنین استفاده بهینه و نگهداری از زمین چمن و سوله های ورزشی در اختیار مطالبی را عنوان نمودند :