IMG_5119 IMG_5120بر اساس گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت :روز سه شنبه ۹۶/۹/۲۸ جلسه ای به مدیریت آقای انصاری بخشدار محترم با مدیران ادارات در خصوص حفاری پروژه گازرسانی به دهستان اخترآباد در محل بخشداری صفادشت تشکیل گردید در این جلسه آقای انصاری با توجه به اهمیت موضوع مطالبی در این خصوص بیان کردند .و مقرر گردید که