۲۰۱۸۰۲۲۶_۱۰۴۵۵۱ ۲۰۱۸۰۲۲۶_۱۱۰۲۱۸ ۲۰۱۸۰۲۲۶_۱۱۰۲۳۹براساس گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت : روز دوشنبه ۹۶/۱۲/۷ معاونت محترم بخشداری جناب آقای محمد حسین مرادی به همراه مسئول امور شهری روستایی با حضور دهیار محترم ،رئیس محترم ورزش امیرآباد ،اعضای محترم شورای اسلامی و ناظر فنی عمرانی بخشداری از زمین چمن وپروژه در حال احداث میدان شهدای امیرآباد توانبخشی بازدید به عمل آوردند :