434333312_40180 438716168_275587 438717009_304306 445311175_180583براساس گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت:در نخستین گردهمایی شوراهای اسلامی شهر وروستاهای استان تهران که در روز پنجشنبه ۹۶/۱۲/۱۰ در سالن همایش وزارت کشور برگزار گردید .اعضای شورای شهر صفادشت ، اعضای شوراهای روستاهای بخش صفادشت نیزدر این همایش حضور داشتند