IMG_1944 IMG_1965 IMG_1969روابط عمومی بخشداری صفادشت :: دیروز بیست و سوم آبان ماه ۹۷ به مناسبت هفته فرهنگی زنگ کتاب و کتابخوانی توسط انصاری بخشدار صفادشت ،با حضور رئیس کتابخانه های ملارد رئیس و اعضای شورای شهر صفادشت و دیگر مسئولین بخش در آموزشگاه نبوت به صدا در آمد ودر این خصوص بخشدار محترم مطالب مهمی در خصوص ارزش کتاب و مطالعه بهینه از آن برای دانش آموزان بیان نمودند و در آخر با حضور مسئولین از کتابخانه آموزشگاه بازدید نمودند.