IMG_2451براساس گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت ::چهارمین جلسه شورای ورزشی بخش صفادشت به میزبانی انصاری بخشدار صفادشت با حضور اعضای شورا در سالن جلسات بخشداری تشکیل گردید .در این جلسه بخشدار ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه مطالبی در خصوص فوائد ورزش و سوق دادن جوانان بخش به سمت و سوی ورزش را یادآور شدند و در ادامه رؤسای ورزش و جوانان شهرستان ملارد و بخش صفادشت در این زمینه مطالبی را عنوان نمودند .