۲۰۱۹۰۳۲۶_۱۸۵۲۳۱ ۲۰۱۹۰۳۲۶_۱۸۵۲۳۶ ۲۰۱۹۰۳۲۶_۱۹۱۴۴۲بر اساس گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت : در پی بارشهای سیل آسا فروردین ماه ایام نوروز ، انصاری بخشدار صفادشت طی چند روز متوالی با حضور در روستای حاجی آباد با کمک ادارات خدمات رسان رئیس و عوامل زحمت کش راهداری و پرسنل زحمت کش آتش نشانی شهرداری صفادشت ضمن احداث سیل بند نزدیک روستا به علت خطرات احتمالی بعدی ،آبگرفتگی منازل نیزچند مورد با حضور عوامل آتش نشانی بر طرف گردید