IMG_3676 IMG_3678براساس گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت : ظهر چهارشنبه مورخه ۹۸/۳/۸ تعدادی از اهالی روستای ورآباد قطعه چهار با انصاری بخشدار صفادشت دیدار نمودند در این دیدار در خصوص مشکلات روستا و از جمله مشکل آب شرب روستای مذکور با بخشدار به بحث و تبادل نظر پرداختند و انصاری ضمن دعوت از رئیس آبفار به جلسه مذکور خواستار پیگیری به جد و تلاش در جهت رفع مشکلات آب روستا را شدند