IMG_3894 IMG_3895 IMG_3900به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت: صبح سه شنبه ۹۸/۴/۲۵ جلسه ای به منظور تعیین تکلیف دامداریها و مرغداریهای غیر مجاز بخش صفادشت به ریاست انصاری بخشدار و با حضور عبدی نکو معاون شهردار صفادشت،رؤسای ادارات تابعه و دهیاران بخش در سالن جلسات بخشداری برگزار گردید. در این جلسه انصاری گفت: بعضی از دامداریها و مرغداریها چون به روش سنتی کار می کنند و به علت هزینه بر بودن فکری در این زمینه ندارند و بوی ناراحت و مشمئز کننده باعث ناراحتی مردم و اهالی گردیده که در این خصوص فکر اساسی شود .
وی اشاره داشت به علت وضعیت نابسامان اقتصادی به وجود آمده بعضی از مرغداریهای غیر مجازمسائل بهداشتی را رعایت نمی کنندکه درنهایت باعث شیوع آنفلوانزاشده و موجب آسیبهای زیادی برای منطقه شده است.
بخشداربه ادارات متولی موضوع (دامپزشکی،جهاد کشاورزی،و بهداشت محیط تأکید داشت در این زمینه ورود پیدا کنندو فکری اساسی برای آرامش روحی روانی ساکنین داشته باشند.