به گزارش روابط عمومی بخش صفادشت به منظور آشنایی هر چه بیشتر دهیاران با قوانین و مقررات کاری اشان آزمونی از کتاب  مجموعه قوانین  و مقررات ده و دهیاری ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۴/۱۱/۹۲ در بخشداری  با حضور دهیاران بخش صفادشت برگزار گردید.

IMG_4629 IMG_4631  IMG_4619 IMG_4625