به گزارش روابط عمومی بخش صفادشت آقای صمد حسینی بخشدار صفادشت از سایت مسکن مهر صفادشت بازدید به عمل آوردند و مراحل پیشرفت  پروژه را بررسی کردند،ایشان در این بازدید با تعدادی از ساکنین و کارکنان شهرداری نیز دیدار داشتند.

IMG_4749IMG_4744