به گزارش روابط عمومی بخش صفادشت جلسه تودیع آقای حسین فائزی مهر در روز دو شنبه تاریخ ۱۲ اسفند ۹۲ در سالن جلسات بخشداری صفادشت تشکیل گردید.آقای صمد حسینی بخشدار صفادشت از خدمات چهار ساله آقای فائزی مهر که از شهرداری صفادشت بصورت مأمور خدمت در بخشداری انجام وظیفه می نمود تقدیر و تشکر کردند.

IMG_4792 IMG_4785 IMG_4784 IMG_4783 IMG_4782