به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت روز سه شنبه  مورخ ۵/۱/۱۳۹۳آقای حسینی بخشدار صفادشت از چند روستای حوزه بخش بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات روستای شش قرار گرفت.در جریان این بازدید آقای رسول مریخ دهیار روستای شش عمده مشکل فعلی اهالی روستای شش را وزش بادهای شدید و در نهایت حرکت شنهای روان و سرازیر شدن آن در روستا  قلمداد نموده و اظهار داشتند که مدتها قبل با مدیریت منابع طبیعی شهرستان شهریار با شناسایی محل فرسایش و خیزش خاک که  منطقه گلستانک بوده اقداماتی در راستای کاشت درختهای کویری جهت تثبیت شنهای روان صورت گرفت و یک جنگل دهها هکتاری به عمل آمدو موجب چشم اتداز زیبا جهت گردشگری و تعدیل آب و هوا گردید.اما در تابستان ۱۳۹۱ این جنگل دست کاشت به منظور ایجاد باغ پسته تخریب گردید و با توجه به کمبود آب هیچ درخت پسته ای بعمل نیامد و باغی ایجاد نگردید و وضعیت به حالت گذشته بازگشت و منطقه دوباره به زیر گرد وخاک رفت،وی بهم خوردن بافت خاک در زمینهای عباس آباد طوسی در مجاورت زمینهای گلستانک را به بهانه احداث شهرک ویلایی مزید بر علت دانسته و از بخشداری صفادشت تقاضای رسیدگی نمودند.

در پایان از میزان پیشرفت پروژه سر در مزار گلزارشهداء حضرت بی بی سکینه(س)بازدید بعمل آمد.

IMG_4899IMG_4904IMG_4905IMG_4910