به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت روز یکشنبه ۱۷/۱/۱۳۹۳ آقای حسینی بخشدار صفادشت به اتفاق آقای یقین لو معاون بخشدار از روستاههای کهریزک ،ارسطو،یوسف آباد قوام و کوشکک بازدید به عمل آوردند.هدف ازاین بازدید اطلاع از میزان پیشرفت  پروژه های در دست اجراو بررسی گزارشات رسیده از اهالی روستاها و اعضای شورای اسلامی و دهیاران بود که پس از بازدید ازنزدیک دستوراتی جهت پیگیری موارد صادر گردید.

همچنین وضعیت کشاورزی و بهره گیری از سیستم های نوین آبیاری در چند نقطه مورد بازدید قرار گرفت.

IMG_4947 IMG_4950 IMG_4952  IMG_4969IMG_4961IMG_4964