به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت صمد حسینی به اتفاق رئیس اداره آب وفاضلاب شهری صفادشت بمنظور بررسی و رفع مشکل پروژه های در دست اجرای(حفاری چاه مسکن مهر و چاه ارسطو)بازدید بعمل آورد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید،همچنین جهت سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ها ،بیل مکانیکی یکی از دهیاریها در اختیار اداره آب وفاضلاب شهری قرار گرفت در پایان حسینی ضمن تشکر از عوامل دست اندرکار خواستار تسریع در اجرای پروژه ها جهت بهره مندی مردم از آب شرب مطلوب شدند.

IMG_5050 IMG_5054 IMG_5052 IMG_5047