به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت  روز دو شنبه مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۳  ساعت۹صبح جلسه  ای به ریاست آقای یقین لو معاونت بخشداری صفادشت و با حضور دهیاران روستاهای حریم شهر صفادشت  برگزار گردید.

در این جلسه موضوعات مشترک بین دهیاران پرداخته شد و مقرر گردید جهت رفع موانع و مشکلات موجود،بر اساس اولویت تعیین شده اقداماتی به شرح ذیل صورت  گیرد.

جلسه مشترک دهیاران به صورت مستمر در بخشداری تشکیل و مصوبات آن پیگیری گردد.

در این جلسه دهیاران حاضر ،به وجود ابهامات فراوان در طرح های هادی روستا اشاره داشتند که مقرر شد جلسه مشترک بین دهیاران و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ملارد برگزار گردد.

همچنین موضوعات مربوط به مسائل حقوقی و قضایی و ضرورت بکارگیری نماینده حقوقی مشترک توسط دهیاران این بخش و نحوه بهره گیری از مشاوران جهت تنظیم بودجه سالانه دهیاریها و مسیرهای صحیح در آمد و هزینه های آنها برابر مقررات قانونی از جمله موضوعات طرح شده در جلسه بود.

IMG_5194 IMG_5196 IMG_5197 IMG_5198 IMG_5199