به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت روز شنبه مورخ ۱۰/۳/۹۳جلسه ای بمنظور جلوگیری از بروز بیماری های دامی و بررسی مشکلات دامداری ها با حضور مدیران ادارات ذیربط به ریاست صمد حسینی بخشدار صفادشت در اتاق بخشدار تشکیل گردید و راهکارهای لازم جهت اجرا توسط ادارات ذیربط ارائه گردید.

IMG_5837IMG_5839IMG_5841