به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت روز سه شنبه ۲۰/۳/۹۳ جلسه ای به منظور بررسی وضعیت آثار تاریخی سطح بخش صفادشت به ریاست صمد حسینی بخشدار و با عضویت معاونت اداره کل میراث فرهنگی استان ،رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان و کارشناسان مربوطه و تعدادی از اعضای شورای اسلامی در محل بخشداری تشکیل گردید و تصمیمات لازم در راستای رفع مشکلات و موانع موجود در راستای رفع مشکلات و موانع موجود در اجرای طرحهای هادی و ساخت و سازها و صدور اسناد روستایی مرتبط با آثار تاریخی اتخاذ گردید.

IMG_5992 IMG_5993 IMG_5996 IMG_6000