به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت روز چهارشنبه ۲۱/۳/۹۳ جلسه ای به منظور برنامه ریزی و تشکیل ستاد اوفات فراغت تابستانی بخش صفادشت به ریاست صمد حسینی بخشدار صفادشت برگزار گردید و مفرر گردید کلیه ادارات بخش برنامه ها و امکانات قابل استفاده جهت بهره برداری دانش آموزان ارائه دهند.

IMG_6054 IMG_6055 IMG_6059